banner

 

Sila masukkan maklumat berikut dan klik butang 'KIRA'
Tarikh Lapor Diri / Lantikan
:
(dd/mm/yyyy)
Tarikh Lahir
:
(dd/mm/yyyy)
Opsyen Persaraan
:
55
56 58 60
 
Tempoh Percubaan
:
Tarikh Terawal Boleh Disahkan Dalam Perkhidmatan
:
Tarikh Layak Pemberian Taraf Berpencen
:
Tarikh Bersara Wajib
:

**Peringatan: Tarikh-tarikh yang dipaparkan hanyalah jangkaan sahaja serta tertakluk kepada syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

**PEMBERIAN TARAF BERPENCEN**
Perakuan Pemberian Taraf Berpencen oleh Ketua Jabatan boleh bermula pada setelah pegawai disahkan dalam jawatan sekarang dan telah genap tempoh tidak kurang daripada
tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira.

 
[Manual Pengguna]